annus sacerdotalis
 Annus Sacerdotalis - Português » News » Conferências - Congresso Teológico 

Conferências - Congresso Teológico   versione testuale


 
“Fidelidade de Cristo, fidelidade do Sacerdote”
 
Roma, 11-12 março 2010
 
 
 
 
2009 - Anno Sacerdotalis - tutti i diritti riservati